Film promocyjny Lumag

Film promocyjny – istota, cele i przygotowanie.

Film promocyjny to nie tylko estetycznie przyjemna forma prezentacji, ale przede wszystkim skuteczne narzędzie marketingowe. Jego zastosowanie obejmuje różne obszary: od reklamy produktów, poprzez promocję usług, aż po budowanie wizerunku marki czy przedstawianie jej historii.

Cele filmu promocyjnego:

Informacyjny: Przekazuje kluczowe informacje o produkcie, usłudze czy marce w przystępny i angażujący sposób.
Perswazyjny: Skłania do podjęcia określonego działania – zakupu, kontaktu czy odwiedzenia strony internetowej.
Emocjonalny: Buduje pozytywne relacje z marką, opierając się na emocjonalnym związku z odbiorcą.
Wizerunkowy: Kreuje postrzeganie marki, jej wartości i misji.
Przygotowanie do produkcji filmu promocyjnego:
Kluczowe etapy produkcji filmu promocyjnego to: planowanie, scenariusz, produkcja oraz postprodukcja. Na etapie planowania zdefiniowane zostają cele, target oraz budżet produkcji. Scenariusz jest następnie tworzony w oparciu o te założenia, uwzględniając charakterystykę firmy oraz produktu.

Przypadek: Firma LUMAG i agencja Simple Frame

Przykładem dobrze przygotowanej produkcji jest film promocyjny dla firmy LUMAG, stworzony przez warszawską agencję Simple Frame. Firma LUMAG od lat specjalizuje się w produkcji klocków hamulcowych, głównie do ciężarówek, ale również do samochodów osobowych.

Simple Frame, agencja specjalizująca się w produkcji filmów promocyjnych, stworzyła dla LUMAG film odzwierciedlający jakość, tradycję oraz nowoczesność oferowanych przez nich produktów. Uwzględniając globalny charakter działalności firmy, film został przygotowany w trzech wersjach językowych, co umożliwiło dotarcie do szerokiej grupy odbiorców na różnych rynkach.

Taki film, poza pokazaniem produktu w działaniu, miał także za zadanie podkreślić renomę i doświadczenie marki LUMAG w branży. Kombinacja profesjonalnych ujęć produktu, wywiadów z pracownikami oraz dynamicznych sekwencji, ukazywała firmę jako lidera w dziedzinie klocków hamulcowych.

Podsumowanie:

Film promocyjny to potężne narzędzie marketingowe, które, jeśli wykonane profesjonalnie, może znacząco wpłynąć na sukces firmy na rynku. Przygotowanie takiego filmu wymaga jednak dogłębnego zrozumienia potrzeb firmy oraz oczekiwań jej klientów. Przypadek LUMAG i agencji Simple Frame to przykład, jak w pełni wykorzystać potencjał tej formy reklamy.