Orange

Stworzenia reklamy dla Orange podjęli się projektanci i graficy ze studia produkcyjnego Simple Frame. Powierzone im zadanie polegało na przedstawieniu nowej oferty w krótkiej formie podkreślającej wysoką jakość oferowanych usług oraz jej cenową dostępność.

Przy projektowaniu tego typu reklam ważne jest, by obraz, dźwięk, słowa oraz głos lektora podprogowo przekazywały potencjalnemu klientowi treść, tak, by ją odruchowo analizował i zapamiętywał.