Film rekrutacyjny

Rekrutację w firmie można przeprowadzić w klasyczny sposób lub z wykorzystaniem nowoczesnych mediów. Film rekrutacyjny pozwala na atrakcyjne zapoznanie potencjalnych pracowników z miejscem pracy, kulturą i zasadami panującymi w firmie oraz oczekiwaniami co do potencjalnego pracownika.

Udana rekrutacja dla firm

Filmy rekrutacyjne to doskonałe narzędzie, które może jednocześnie stanowić film wizerunkowy dla firmy. Pozwala w bardziej atrakcyjny sposób niż tradycyjne ogłoszenie przekazać treści, które pozwalają sprecyzować oczekiwania co do poszukiwanego pracownika, zapoznać kandydata z jego stanowiskiem, obowiązkami i korzyściami z dołączenia do zespołu. Pozwala też bezpośrednio zapoznać kandydata z pracownikami, ukazując zatem o wiele więcej niż zamieszczane ogłoszenia. Filmy rekrutacyjne mogą być tworzone w odniesieniu do konkretnego stanowiska lub ogólnie reklamować firmę, w celu pozyskania różnorodnych specjalistów. Film rekrutacyjny może zatem wyróżniać firmę na tle konkurencji.

Film rekrutacyjny – produkcja Simple Frame

Studio Simple Frame oferuje produkcję filmów rekrutacyjnych dla firm i korporacji. W zależności od branży klienta i jego oczekiwań wybieramy najlepszą technikę, scenariusz i efekty specjalne, np. animacje. Nasze wieloletnie doświadczenie w produkcji filmów reklamowych, szkoleniowych oraz rekrutacyjnych pozwala na stworzenie doskonałej jakości skutecznego filmu, dzięki któremu firma nie tylko pozyska pracownika na miarę swoich oczekiwań, ale również zdobędzie świetne narzędzie promocyjne i wizerunkowe. Pozwoli to na uzupełnienie dotychczasowych działań reklamowych i promocyjnych lub ich wzmocnienie. Produkcja filmów rekrutacyjnych odbywa się w ścisłej współpracy z klientem i według jego oczekiwań i potrzeb.