Tłumaczenie filmów

Internet daje nam ogromne spektrum możliwości. Perspektywy jakie dostaliśmy dzięki sieci odznaczyły się na naszym życiu towarzyskim, rozrywkowym ale i zawodowym. Dzięki portalom społecznościowym i różnym stronom internetowym znacznie łatwiej dotrzeć do ludzi z odległych zakamarków świata. Warto wykorzystać te możliwości w biznesie! Trzeba jednak dostosować swoją stronę i treści marketingowe do międzynarodowych odbiorców. Tłumaczenie filmów, dodawanie napisów do filmów i animacji jest prostym przepisem na sukces i drogą do znacznie większej kariery.

Treść i fabuła filmu są najważniejsze dla powodzenia filmu ale napisy mogą również odegrać rolę w zwiększeniu sprzedaży. Oto cztery główne sposoby, w jakie napisy mogą pomóc w zwiększeniu sprzedaży

1) Napisy ułatwiają osobom, które nie mówią w tym samym języku co film, zrozumienie tego, co się dzieje.

2) Napisy dodają głębi emocjonalnej do sceny, pomagając widzom lepiej zrozumieć uczucia postaci bez konieczności używania dialogów lub mimiki aktora.

3) Napisy pozwalają osobom, które nie słyszą dźwięku.

4) Napisy ułatwiają osobom niedosłyszącym zrozumienie tego, co dzieje się na ekranie.

Niektóre przeprowadzone badania i statystyki mówią, że dodawania napisów do filmu może zwiększyć jego popularność o 50%! Wykorzystajmy ten potencjał i możliwości jakie podsuwa nam Internet. Każda firma ma możliwość dotarcia do międzynarodowego Klienta. Trzeba się tylko do tego dobrze przygotować. W Simple Frame robimy tłumaczenie filmów i dodajemy napisy do filmów, animacji czy prezentacji. Z każdego materiału możemy zrobić międzynarodowy! Napisy w każdym języku, w każdym stylu, ciekawy montaż napisów. To znacznie uatrakcyjni Twój film lub animację. Dodatkowo masz możliwość dotrzeć do Klienta w każdym kraju!